cv - opus - concerten - orgel - beiaard - E-zine - links - poezie - webblog
Het HemelBed is een cultureel e-zine voor de Westhoek. Het bundelt maandelijks recensies van concerten, tentoonstellingen, optredens e.d. Een belangrijk item is ook poëzie.

Hoofdredacteur is Ludo Geloen, Annelies Druart zorgt voor de spellingscontrole.

Wenst u de E-zine Het Hemelbed gratis te ontvangen? Stuur dan een E-mail naar hethemelbed@advalvas.be of hethemelbed@gmail.com met de vermelding "Nieuwsbrief".

Weblog

Archief

 

Adres: Capucienenstraat 97  B-8900 Ieper      Tel.: +32 (57)368.863     Mail ludo.geloen@pandora.be

Voor teksten, foto's, tekeningen, bewegende beelden, en geluidsopnamen geldt het auteursrecht. Ook op het Internet.
Dat betekent dat de teksten, tekeningen, bewegende beelden, geluidsopnamen en audiovisuele objecten op deze website niet mogen worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotocopie, plaatsing van teksten en of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs/makers.

© Copyright