cv - opus - concerten - orgel - beiaard - E-zine - links - poezie - webblog
CV Facebookpagina

Ludo Geloen (°1962, Dikkebus) is directeur van de studierichting Muziek aan de Kunstacademie te Poperinge. Hij is residentieel organist aan de Ieperse St.-Maarten-St.-Niklaaskathedraal, beiaardier van de stad Ieper & Poperinge, componist en improvisator. Elke donderdag speelt hij een orgelmatinee in de kathedraal en elke zaterdag een beiaardconcert op de Halletoren te Ieper.

Hij studeerde aan de SAMW te Ieper en de Rijksacademie van Gent waar hij zijn einddiploma orgel behaalde met grootste onderscheiding.
Hij voltooide zijn muzikale studies aan het Koninklijk Conservatorium te Gent waar hij verscheidene eerste prijzen behaalde. Als componist behaalde hij verschillende prijzen en werken van hem worden in binnen- en buitenland uitgevoerd en gepubliceerd.
Zijn opuslijst beslaat  reeds meer dan 90 nummers. Werken van hem werden uitgevoerd in Europa, Rusland, Canada, USA...

Als organist en beiaardier concerteert hij in binnen- en buitenland (Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Italië, Engeland, Noorwegen, Zwitserland, Ierland en Rusland).
Op zijn repertorium staat werk van alle stijlperioden, met een lichte voorkeur voor hedendaagse muziek. Vele creaties staan reeds op zijn actief.
In 1997 stichtte hij de Orgelkring ‘Organum Yprense’ vzw en is hij sinds 2001 artistiek leider van de ‘Diksmuidse Orgelkring’ vzw.

Aan de Koninklijke Beiaardschool ‘Jef Denyn’ te Mechelen behaalde hij in 1998 het Laureaatsdiploma voor beiaardspel.

In 1999 realiseerde hij een CD-opname op drie orgels van de stad Ieper en won hij de B.A.P.-Sabamprijs met het werk ‘Tension and Relief’.
Hij werd respectievelijk laureaat orgel en compositie in wedstrijden te Terneuzen en Utrecht.
Hij werd 3° laureaat op de Compositiewedstrijd van de Provincie West-Vlaanderen in 2006, finalist in de Hinsz-Orgelcompostitewedstrijd 2007 te Kampen en laureaat (met 2 werken) van de Nationale Koorcompositiewedstrijd 2007 Capella di Voce - uitgeverij Euprint.

In 2002 nam hij een 2° CD ‘In Flanders’ op i.s.m. sopraan Barbara Vandendriessche. Met haar stichtte hij in 2003 het Duo Calliope.
De laatste tijd is hij sterk in het harmonium geïnteresseerd. In 2008 realiseerde hij zijn 3° CD met improvisaties op de dierenriem op het Anneessensorgel van de Ieperse kathedraal.

Hij realiseerde opnames voor de Belgische radio (Klara, Radio 2 & RTBF 3) en televisie (TV1), Hollandse radio (Radio 4, Radio Flevoland) en televisie in Nieuw-Zeeland.

Hij is lid van de werkgroepen orgel en beiaard van de Provincie West-Vlaanderen. Sinds 2005 profileert zich sedert enkele jaren als dichter {2006 Peace for Ever (Diksmuide) - Snuisterboekje (De Lijn) - recensies in het tijdschrift Ambrozijn}.

In januari 2009 werd hem de Cultuurtrofee van de Stad Ieper uitgereikt. In 2011 creërde hij zijn eigen orgelconcerto 'Linea recta' voor orgel, strijkers en percussie met het Kamerorkest olv Ning Kam.

Nederlands - English - Francais - Deutsch

Foto's / Pictures

Improvisaties - Improvisaties Media

CD

Adres: Capucienenstraat 97  B-8900 Ieper      Tel.: +32 (57)368.863     Mail ludo.geloen@pandora.be

Voor teksten, foto's, tekeningen, bewegende beelden, en geluidsopnamen geldt het auteursrecht. Ook op het Internet.
Dat betekent dat de teksten, tekeningen, bewegende beelden, geluidsopnamen en audiovisuele objecten op deze website niet mogen worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotocopie, plaatsing van teksten en of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs/makers.

© Copyright