cv - opus - concerten - orgel - beiaard - E-zine - links - poezie - webblog

Historiek van de Ieperse Beiaard

Bij het Beleg van Ieper in 1378 telde het Belfort reeds enkele clochetten : dagclocke, poorteclocke, weversclocke, garenclocke, corenclocke, bruutclocsin, wingeroen en de huerclocke.
Vanuit deze klokken kwam men tot een ‘voorslag’ wanneer de Stad opdracht gaf aan de Mechelse gieter Jacob Waghevens om 16 nieuwe ‘appeelen’ te gieten.
In 1607 werden 21 klokken bijgeplaatst en in 1608 nog vier, zodat in 1609 de eerste beiaard werd ingespeeld door de eerste beiaardier : Augustin de Saint-Aubert, broer van de klokkengieter Philips.
De driehonderdste verjaardag van het Beleg van Ieper werd in 1683 gevierd met het inluiden van 16 nieuwe klokken.In 1716 werden nog 12 klokjes bijgeleverd.
In 1742-43 werden de klokken voor een groot deel vernieuwd : 11 oude werden hergoten en 9 nieuwe geplaatst. In 1877 omvatte de beiaard 33 klokken.
In 1909 werd een nieuwe beiaard aangekocht ( deze van Sint Jakob op den Koudenberg te Brussel met een totaal gewicht van 6800 kg ). Hij bestond uit 35 klokken waarvan er 19 geleverd door de klokkengieterij Van Aerschodt uit Leuven. De overige 16 klokken waren van de hand van Van Den Gheyn, één van de meest vermaarde klokkengieters uit de 16° eeuw. De beiaard had 3 oktaven, de zwaarste klok ‘do’ woog 1360 kg. Het gewicht van de andere klokken varieerde tussen 990 en 9 kg.
De oude beiaard bleef bewaard in het klokketorentje, de nieuwe hing in het Belfort. Samen waren dit 68 klokken. De nieuwe werd ingespeeld door Jef Denijn (1862-1941) op 15 augustus 1909.
De Eerste Wereldoorlog vernielde dit alles en een nieuwe beiaard werd ingehuldigd op 29 juli 1934: 36 klokken met een toonwijdte van 3 oktaven, gegoten door klokkengieterij Marcel Michiels jr. uit Doornik. Vanaf 1938 was de vaste beiaardier Eli Ryckelynck.
Op 14 juli 1963 werd de bestaande beiaard uitgebreid tot 49 klokken (4 oktaven) met een totaal gewicht van 11892 kg en ingespeeld door Staf Nees. Van de 36 klokken uit de vorige werden er 27 behouden, die echter bijgestemd werden. De andere klokken werden hergoten door Petit & Fritsen uit Nederland.
In 1994 werd door de firma Clock-o-matic een computer voor het automatisch spel aangesloten. Nu kan men via het midi-kanaal van een elektrisch keyboard de melodieën inspelen die om het kwartier geluid worden. Dit automatisch spel bedient de hamers op de klokken.
Op zondag 9 juni 2012 werd de gerestaureerde beiaard (aanpassingen door Petit & Fritsen) door de West-Vlaamse beiaardiers ingespeeld.
Beiaardconcerten door stadsbeiaardier Ludo Geloen gaan door elke zaterdag om 15u. De luisterplaats bevindt zich op de binnenkoer van de Lakenhalle.

Link naar docu door leerlingen van het RITCS.

Nieuw beiaardklavier vanaf juni 2012

Adres: Capucienenstraat 97  B-8900 Ieper      Tel.: +32 (57)368.863     Mail ludo.geloen@pandora.be

Voor teksten, foto's, tekeningen, bewegende beelden, en geluidsopnamen geldt het auteursrecht. Ook op het Internet.
Dat betekent dat de teksten, tekeningen, bewegende beelden, geluidsopnamen en audiovisuele objecten op deze website niet mogen worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotocopie, plaatsing van teksten en of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs/makers.

© Copyright