cv - opus - concerten - orgel - beiaard - E-zine - links - poezie - webblog

Historiek van de Poperingse Beiaard

De Sint-Bertinustoren bezat reeds heel vroeg een beiaard. Tijdens de 16° eeuw werd terloops een klokkenspel vernoemd. Meer concrete gegevens zijn vermoedelijk iin de brand van 1563 gebleven. In de stadsrekeningen van 1594-95 lezen we dat een klokkengieter uit Bergues, Marc Le Serre, voor bovenvermelde toren 6 klokken goot, ter vervollediging van de bestaande klokkenreeks.
In 1677 brak een opstand uit en had de slag aan de Pene plaats tussen troepen van Prins van Oranje en de Franse soldaten. De beiaard werd verwoest. Toch vinden we in de stadsrekeningen van 1680 dat, niettegenstaande de onlusten, Jacques Saghey verschillende klokken te Poperinge heeft hergoten of gegoten. Ook lezen we er: "Payé à Jean Sohier...pour avoir joué le carillon le temps de deux ans".
In 1779 blijkt de beiaard in een erbarmelijke toestand te verkeren. Met een onverwachte som geld, issuwerecht, dat moest betaald worden door de erfgenamen van de heer Cheyns, eerste schepen van de stad, werd de beiaard "het carillon die defectueus is", gerestaureerd door Andreas Van den Gheyn uit Leuven. De 'nieuwe' beiaard zou niet meer dan twee maar drie volledige octaven bevatten. De klokken werden, om ze 'luider te laten weergalmen over de stad' opgehangen in de open torenspits.
Op 4 augustus 1781 kwamen de klokken, gegoten door Andreas-Jozef (vader) en Andreas-Lodewijk (zoon) Van den Gheyn te Poperinge aan. De beiaardier J.B. Maghereman speelde het instrument in op 22 oktober 1781. Bij de Franse revolutie in 1793 werden de klokken opgeëist en naar Frankrijk vervoerd. Twee klokken bleven hangen.
In 1908 besloot de pastoor-deken van St. Bertinus, Z.E. Heer De Hulster, twee klokken aan te kopen om het akkoordgeluid te herstellen. De opvolger van Van den Gheyn, klokkengieter Van Aerschodt, goot ze.
In 1972 werd over een nieuwe beiaard gesproken en in 1975 werd een offerte gevraagd. In 1980 werd de opdracht toevertrouwd aan Clock-o-Matic en in 1981 werden 46 klokken gegoten door Paccard uit Annecy (Fr.). Een bestaande klok (Sol1 - 700 kg) uit 1955, gegoten door M. Michiels, werd weerhouden. De beiaard bevindt zich in de campanilla, 204 treden hoog en bestaat uit 47 klokken met een totaal gewicht van 4380 kg. De basklok weegt 800 kg.
De officiële inhuldiging van de beiaard had plaats op 17 mei 1981. Met ingang van 1 januari 1989 benoemde het stadsbestuur Aimé Lombaert als stadsbeiaardier. Na zijn overlijden werd op 1 april 2009 Ludo Geloen aangesteld tot nieuwe stadsbeiaardier.

Beiaardier aan het werk: klik hier. / Hallelujah (L. Cohen)

Speelmomenten door stadsbeiaardier Ludo Geloen

Data Concerten

Data Bespelingen op de markt om 11u

Foto's

Vriendenkring

Archief Concerten

Adres: Capucienenstraat 97  B-8900 Ieper      Tel.: +32 (57)368.863     Mail ludo.geloen@pandora.be

Voor teksten, foto's, tekeningen, bewegende beelden, en geluidsopnamen geldt het auteursrecht. Ook op het Internet.
Dat betekent dat de teksten, tekeningen, bewegende beelden, geluidsopnamen en audiovisuele objecten op deze website niet mogen worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotocopie, plaatsing van teksten en of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs/makers.

© Copyright