cv - opus - concerten - orgel - beiaard - E-zine - links - poezie - webblog
Bestuur

Ludo Geloen, voorzitter  
Guido Dejonghe, penningmeester   
Martine Deroo, secretaris

Zetel: Capucienenstraat 97 8900 Ieper 057/368863
Facebookpagina

Orgels

Kathedraalorgel Ieper
Orgel St.-Pieterskerk Ieper
O.-L.-V.- Middelares Ieper

Elk concertseizoen organiseren wij: 4 concerten en 5 bespelingen / Every season we organise: 4 concerts & 5 little concerts
Info en Kaarten (VVK €6 - ADD €7 - Abonnement €20): 057/368863

Orgelconcerten 2020 (aanvang steeds om 20.30 uur)

St.-Pieterskerk Ieper telkens  om 20.30

Kathedraal Ieper telkens  om 20.30

Archief Concerten

Archief Bespelingen

Adres: Capucienenstraat 97  B-8900 Ieper      Tel.: +32 (57)368.863     Mail ludo.geloen@pandora.be

Voor teksten, foto's, tekeningen, bewegende beelden, en geluidsopnamen geldt het auteursrecht. Ook op het Internet.
Dat betekent dat de teksten, tekeningen, bewegende beelden, geluidsopnamen en audiovisuele objecten op deze website niet mogen worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotocopie, plaatsing van teksten en of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs/makers.

© Copyright